WWW.CROSSLEY.NL

 

 

Op dit gedeelte van de site vindt u algemene informatie over de Crossley stationaire motoren. De site beperkt zich tot de vroege motoren, maar vooral tot de serie liggende eencilinder motoren die omstreeks 1920 in produktie kwamen.

U vindt hier:

- Een algemeen overzicht van de Crossley-types,

- Een gedetailleerd overzicht van de Crossley-types uit de O-HD-HH-serie,

- Een lijst met nog bestaande motoren uit de O-HD-HH-serie.

 

De gegevens zijn alle incompleet en ik roep iedereen op me te helpen om deze lijsten te completeren. Hebt u nadere informatie,  stuur deze dan alsjeblieft naar me op.

Naast deze algemene Crossley-informatie vindt u hier een overzicht van mijn eigen motoren, en dat zijn niet allemaal Crossleys.