De benodigde afmetingen van een betonnen fundering

 

Om een zware motor goed te kunnen laten functioneren is een stevige fundatie nodig.Daarmee worden trillingen vermeden en wordt het vermogen van de motor gunstig beïnvloed. De afmeting van zo'n fundering is altijd een punt van discussie. De Crossley-ingenieurs hadden hier echter een mening over, zie de afdruk hieronder.

Zoals te zien zijn de door Crossley gevraagde afmetingen immens en lijkt enige twijfel op z'n plaats. Een dergelijke fundatie zal in sommige gevallen ook al gauw extra heiwerk vragen.

De afmetingen zijn gegeven voor de O-types, de HD en HH-types zullen een gelijke afmeting nodig hebben.