Type-aanduidingen van de grote Crossley-motoren

Het eerste deel van de type-aanduiding van de grote motoren bestaat uit letters die het type aangeven, gevolgd door een getal. Bij de O-serie geeft het eerste cijfer uit het getal het aantal cilinders aan en de laatste twee cijfers de slaglengte in inches. Deze serie kon geleverd worden in olie, stadsgas of zuiggasuitvoering. De kleinste uitvoering had een slag van 10 inch, de grootste van 30 inch.

Bij de HD en HH-serie is het een volgnummer geworden zonder relatie met de slaglengte of vermogen of zo. Vanaf de HD werd alleen nog een dieseluitvoering geleverd, uitvoeringen op stadsgas of zuiggas werden niet meer geproduceerd.

Betekenis van letters en cijfers:

O Oliemotor
S Zuiggas
G Stadsgas
   
1 een-cilinder
2 twee-cilinder
E uitvoering tbv electriciteitsopwekking
I Injection
   
S In de HD en HH serie was een electrische uitvoering met extra extra zwaar vliegwiel ook leverbaar. Dat werd wederom aangeduid met een S. Dit keer betekende dat dus niet Zuiggas, maar Speciale uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een aantal voorbeelden

 

Eerste serie vanaf 1913
O120 Eencilinder oliemotor met een slag van 20 inch
SE120 Eencilinder zuiggasmotor met verzwaard vliegwiel en een slaglengte van 20 inch
G226 Tweecilinder stadsgasmotor met een slaglengte van 26 inch
   
  Tweede serie vanaf 1935
HD Eencilinder Horizontale Diesel met een normaal vliegwiel
HDE8 Eencilinder met verzwaard vliegwiel en een slag van 15 inch
2HD Twee-cilinder HD
IHD HD met Improved inspuiting,
HDS7 Eencilinder met extra verzwaard vliegwiel en een slag van 14 inch
   
  Derde serie vanaf 1950
HH Licht verbeterde opvolger van de HD
IHH HH met improved inspuiting
2IHH twee-cilinder IHH
   
   

 

Mocht u verbeteringen of aanvullingen hebben, dan hoor ik dat graag!