Crossley PH1065

PH1065 aluminium block

Deze motor is er een uit de serie PH-motoren. Bijzonder bij deze motor is een kleine batch die speciaal gebouwd werden met een aluminium blok. De motoren waren bestemd voor C. H. Johnson & Sons based in Smedley Road, Manchester, een bedrijf dat verhardingen leverde op vliegvelden. Blijkbaar moesten deze Crossley's door de lucht vervoerd worden, dus was gewichtsbesparing een issue.

Oorspronkelijk zijn er 50 besteld, maar er zijn er maar 27 daadwerkelijk gebouwd. Zelfs de serienummers zijn bekend, te weten 100370 tot 100379, 100380 tot 100389 en 100390 tot 100396.