Gemaal Overslingeland in Goudriaan

 

 

 
Oud gemaal dat bekend staat onder de naam De Schuilplaats. Het oude diesel-schepradgemaal Overslingeland heeft tot 1980 dienst gedaan voor bemaling, daarna is men overgegaan op volledig geautomatiseerde bemaling via andere gemalen. In een eerder stadium is getracht de motor te restaureren met onderdelen van een oude FO2 die uit Schotland is gehaald. Door een gebrek aan onderdelen kon de motor slechts op één cilinder draaiend gemaakt worden, wat technisch gezien geen probleem is. Aangezien er geen fondsen gevonden konden worden om de ontbrekende onderdelen bij te maken is de restauratie daarbij gestopt.

Het gebouw is daarna een tijdje in gebruik geweest als meditatiecentrum. Inmiddels is het pand ongebruikt, Het gebouw is gerestaureerd, de dieselmotor is nog te zien maar is deels gesloopt en de muren zijn voorzien van religieuze teksten.

Het gebouw is niet toegankelijk

 

 

Terug naar de pagina met de Crossley-links